Wat zijn de tarieven van rentmeesters?

Geen vast tarief, veel variatie

We krijgen af en toe de vraag van klanten, vooral van startende rentmeesters, welk nu de gangbare tarieven zijn voor het uitvoeren van rentmeesterschap. We kunnen hier nooit een eenzijdig antwoord op geven, want deze tarieven hangen meestal af van heel wat factoren. We kunnen wél aanduiden wat we op het werkveld meestal zien. Zo inspireren we misschien om te beslissen welk tarief je zelf zal aanrekenen.

Een beetje historiek

Vroeger was het simpel: het BIV heeft ooit (niet-bindende) tarieven gepubliceerd, heel mooi opgesplitst in gemeubelde verhuur en ongemeubelde verhuur, parkeerplaatsen, kantoren, … Deze tarieven zijn intussen al meer dan 15 jaar niet meer gepubliceerd. Het BIV heeft immers niet de intentie om de tariefstructuur of erelonen van makelaars in enige zin te bepalen of te beïnvloeden, iets dat ook is bevestigd in een recent onderzoek.

Welke diensten bied je aan?

Een groot verschil in tarieven is te verklaren in het dienstenpakket dat de rentmeester aanbiedt. Er zijn immokantoren die niet meer of minder doen dan indexatiebrieven sturen, en dit onder de noemer rentmeesterschap aanbieden. Dit soort activiteiten is voor de verhuurder uiteraard niet zo heel ontlastend waardoor je hier ook niet veel of zelfs niets voor kan vragen. Het is iets dat eerder als een extra service wordt aangeboden.

Als je echt rentmeesterschap wil doen, dan bied je uiteraard veel meer diensten aan dan dit. Je volgt heel regelmatig betalingen op, en zorgt dat slechte betalers nauw worden opgevolgd. Je gebruikt je contacten met advocatenkantoren om snel wanbetalers tot andere gedachten te brengen, of in het ergste geval uit te laten zetten.

Je bent ook heel ruim bereikbaar, liefst 24 uur op 24, om in noodgevallen of bij pannes van de huurder te kunnen zorgen dat deze goed geholpen wordt. Je hebt daarom ook een betrouwbaar netwerk van klusjesmannen en loodgieters die snel kunnen ingrijpen.

Je kan als rentmeester nog verder gaan en jezelf beschouwen als adviseur van de eigenaar. Samen met hem bekijk je welke renovaties er op lange en korte termijn nuttig zijn voor het totale rendement van zijn vastgoed. Je bekijkt ook het fiscale plaatje en geeft weer welke panden eventueel verkocht kunnen worden en vervangen door beter renderend vastgoed, meestal een win-win voor beide partijen.

Wat vraag je hier nu voor?

We hebben het tot nu toe nog niet over echte bedragen gehad. Het is immers belangrijk om te duiden op de verschillen in aangeboden diensten die meestal gelden onder de rentmeesters.

Wij zien bij ongeveer 80% van onze klanten dat men percentages van de huurgelden gebruikt. Minder dan 20% van onze klanten hanteren een vaste maandelijks of jaarlijks bedrag, dat meestal geïndexeerd worden.

Bij de percentages zien we een variatie tussen 5% en 10% plus BTW, waarbij de meesten tussen 6,5% en 8,5% zitten. De rentmeesters die het meest hun eigenaars ontlasten en extra services aanbieden zitten aan de bovenkant van deze range. De rentmeesters die enkel de basistaken doen (waar op zich niets mee mis is), zitten meestal aan de onderkant van deze range.

De meeste rentmeesters vragen deze vergoeding enkel en alleen wanneer het pand verhuurd is. Enkelen blijven ook de vergoeding vragen op momenten van leegstand.

Verder blijkt dat ongeveer een kwart van de rentmeesters die wij kennen geen extra fee vraagt bij nieuwe verhuringen. Dit kan wel een grote opportuniteitskost zijn in streken waar er veel verloop van huurders is.

Weinig regionale verschillen

Waar we zelf wel van verbaasd zijn, is het feit dat er weinig regionale verschillen zijn. Het is niet zo dat bijvoorbeeld in Brussel en Antwerpen veel hogere of lagere tarieven gelden dan in een kleine gemeente in Limburg.

We horen wel dat er erg grote verschillen zijn bij de eigenaars. Waar in Brussel meer dan de helft van het vastgoed verkocht blijkt te worden aan mensen die het verhuren als investeerder, is dat in kleinere steden minder het geval. Dit zorgt voor een verschil in mentaliteit van jouw klant, de eigenaar. Een jonge investeerder die een full time job heeft verwacht meestal andere diensten dan een gepensioneerde zelfstandige die in zijn carrière wat patrimonium heeft opgebouwd.